ISS Služby

Formuláře

A1/ Žádost o vystavení formuláře o pojištění

Poskytujeme podporu zaměstnavatelům při žádostech o vystavení osvědčení o pojištění a při žádostech o formuláře A1/S1 pro jednotlivce vysílané v rámci EU a do zemí, se kterými existují bilaterální dohody o sociálním zabezpeční. Naše standardní služby v této oblasti zahrnují také zprávy pro vedení společnosti, upozornění na blížící se konec platnosti formuláře nebo jednání se mzdovými účetními ohledně jejich povinností týkajících se dodržovaní zákonných předpisů.

 

Registrace formuláře S1

Jednotlivcům a jejich rodinám poskytujeme poradenství a/nebo podporu při registraci formuláře S1 vydaného institucemi v příslušné zemi  k registraci v druhé zemi, aby mohli využívat plnou zdravotní péči.

Globální dodržování zákonných předpisů

Naším úkolem je poskytnout úplné outsourcingové řešení pro všechny aspekty dodržování zákonných předpisů v oblasti sociálního pojištění:

  • Implementace předpisů;
  • Obstarávání formulářů;
  • Poradenství týkající se dobrovolných příspěvků;
  • Jednání s účetními v domovské i hostitelské zemi ohledně jejich povinností týkajících se dodržovaní zákonných předpisů.

Globální role také vytváří možnosti poskytnout nabídky s vyšší přidanou hodnotou, například optimalizaci sociálního pojištění a snižování rizik.

Kontroly dodržovaní zákonných předpisů v oblasti sociálního pojištění

Nabízíme zaměstnavatelům podporu na místní, regionální nebo globální úrovni při revizi toho, jaký formulář zaměstnanec využívající mezinárodní mobilitu má, dále revizi rozsahu, v jakém by měly být vybírány odvody do systému sociálního zabezpečení s ohledem na různé součásti odměňování v různých jurisdikcích, včetně analýzy současného stavu a vývoje strategií zajišťujících dodržování zákonných předpisů.

Ekvalizace sociálního zabezpečení

Svým klientům nabízíme poradenství v oblasti praktických a právních důsledků implementace politiky pro ekvalizaci sociálního zabezpečení. Pro to, aby mohla být ekvalizace sociálního zabezpečení formálně začleněna do existující smlouvy o vyslání, nabízíme svým klientům poradenství ohledně specifických změn smlouvy tak, aby zahrnula podmínky ekvalizace, nebo jim můžeme pomoci nastavit ekvalizační politiku globálně.

Výpočty nákladů na sociální zabezpečení

Můžeme Vám poskytnout kalkulace nákladů v určitém konkrétním systému sociálního zabezpečení nebo srovnání nákladů v několika systémech sociálního zabezpečení.

Optimalizace sociálního zabezpečení

Na celém světě se náklady na sociální pojištění zvyšují a u klientů roste obliba výhod, které jim může optimalizace sociálního pojištění přinést.

Optimalizace sociálního pojištění umožňuje vyslanému zaměstnanci a zaměstnavateli využít výhody mezi sociálním zabezpečením v domovské a hostitelské zemi. Klientům nabízíme pomoc při realizaci těchto potenciálně významných úspor nákladů pomocí následujících kroků:

  • Identifikujeme kombinace odvodů sociálního pojištění v domovské a hostitelské zemi, kde mohou vzniknout úspory.
  • Vypočítáme úspory nákladů.
  • Identifikujeme procesy, které jsou zapotřebí k dosažení úspor ve vybraných lokalitách.
  • Naplánujeme implementační strategie, komunikační procesy se zaměstnancem a jednání s institucemi zodpovědnými za sociální zabezpečení v domovské i hostitelské zemi.

Poradenství v oblasti ekvity

Kapitálové a dlouhodobé motivační systémy jsou často vytvářeny tak, aby byly účinné z hlediska daní, a neodráží skutečnost, že vzhledem ke specifikům mezinárodní legislativy v oblasti sociálního zabezpečení může být výše sociálního zabezpečení v různých zemích splatná z jiné částky a v jiném státě než příslušející daň.

Nabízíme poradenství týkající se různých mezinárodních kapitálových účastí a rady v oblasti sociálního zabezpečení u mezinárodních akciových systémů a pro jedince účastnící se v domácím podílovém systému, kteří využívají mezinárodní mobilitu.

Zaměstnanec vyslaný z/do země, s kterou není uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení

Nabízíme poradenství v oblasti zakládání offshorových struktur zaměstnání, aby došlo ke snížení této povinnosti a nedošlo ke zvýšení odvodů na sociální zabezpečení v hostitelské zemi.

Důchod a sociální dávky

Nabízíme svým klientům analýzu komplikovaných penzijních systémů včetně kalkulací nároku na státní důchod.

Dále nabízíme rady v oblasti využití tzv. totalizační smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení za účelem výpočtu nároku na starobní důchod a v oblasti nároků na sociální dávky (rodinné dávky, nemocenské dávky a dávky v nezaměstnanosti), především v zemích EU.

Informační schůzka na téma sociální zabezpečení

Zaměstnanec má možnost projednat všechny otázky sociálního zabezpečení týkající se jeho vyslání/ aktivit v zahraničí. Informační schůzku vedou odborníci na sociální zabezpečení z dané pobočky Deloitte. Schůzka není časově omezena, ale obvykle trvá cca 30-45 minut. Nabízíme, že po skončení informační schůzky vyhotovíme písemné shrnutí, které může být danému zaměstnanci zasláno k prostudování.

Další vzdělávání a workshopy

Klienti, kteří se zabývají otázkami globální mobility, se často zajímají o změny v oblasti sociálního zabezpečení týkající se problémů mobility. Nabízíme speciální kurzy dalšího vzdělávání a workshopy ušité na míru předpisům/žádostem/podmínkám podle klientových potřeb.

Možnosti specifické pro dané odvětví

Náš tým má široké znalosti a může Vám nabídnout poradenství ohledně složité problematiky sociálního zabezpečení ve specifických odvětvích, jako jsou letecká a námořní doprava nebo všeobecný sektor dopravy, apod. Běžné předpisy pro sociální zabezpečení se často nevztahují na specifická odvětví, jako jsou tato, a je potřeba, aby složité otázky typu práce na ropné plošině řešili odborníci. Naše dobré vztahy s odborníky v příslušných institucích pomáhají při řešení i velmi obtížných otázek.

Nastavení/revize vysílací struktury/struktury zaměstnání

Nabízíme komplexní poradenské služby ohledně toho, jakou podobu by mělo mít vyslání/pracovní aktivity v hostitelské i domovské zemi tak, aby byly dodrženy podmínky platných zákonných opatření v oblasti sociálního zabezpečení a daní.

Nastavení/revize odměňování zaměstnanců

V současném konkurenčním prostředí si zaměstnavatelé přejí ukázat se svým současným i potenciálním zaměstnancům v nejlepším světle, aby tak oproti konkurenci získali výhodu. Nové trendy v odměňování poskytují zaměstnancům nejrůznější kombinace různých výhod, které mohou buď udržet a podnítit jejich loajalitu nebo přilákat jejich pozornost ke společnosti. Tyto výhody nejsou hodnotné jen pro zaměstnance, ale nabízí také způsob, jak optimalizovat daně a sociální zabezpečení celého způsobu odměňování zaměstnanců a dosáhnout úspory hotovosti jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

Optimalizace způsobu odměňování zaměstnance má za cíl poskytnout zaměstnanci kompenzaci nejen v podobě mzdy, ale rozšiřuje způsob odměňování a také má pro zaměstnance určitou přidanou hodnotu. Rozsáhlá studie provedená společností Deloittte nabízí pohled na to, jak lze zaměstnanci poskytovat odměnu vícero způsoby než jen v podobě mzdy a poukazuje na možnost optimalizace nákladů na sociální zabezpečení a daně. Studie zohledňuje speciální potřeby Vašich zaměstnanců a nabízí jim balíčky nejrůznějších výhod přímo na míru, čímž zajistí, že způsob odměňování bude výhodný i pro zaměstnance.