Novinky

Aktuální témata

 

EU/Česká republika

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění českých zaměstnanců v zahraničí

Více zde

 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí

Více zde

 

Zdravotní péče v zahraničí

Jak můžou občané Evropské unie uplatňovat svoje práva v přeshraniční zdravotní péči? Směrnice Evropského parlamentu, která nabývá platnost v České republice v dubnu 2014 přináší nové možnosti úhrady nákladů na zdravotní péči, kterou chce osoba získat v zahraničí.

Na co si dát pozor při plánování léčby v zahraničí? Jaká kritéria je nutné splnit, abyste mohli žádat od své zdravotní pojišťovny náhradu?

Pravidla, která je nutné mít na zřeteli:

  1. Možnost čerpání zdravotní péče se týká pouze států Evropské unie.
  2. Pojišťovna Vám uhradí jen náklady za léčbu, která je hrazena v systému, do kterého platíte zdravotní odvody.
  3. V některých zemích je hrazena jen péče doporučená ošetřujícím lékařem (požadavek ošetřované osoby není rozhodující)
  4. Péči, která Vám je poskytnuta v zahraničí, musíte nejdřív uhradit přímo a po návratu domů žádat o proplacení nákladů příslušnou zdravotní instituci.  Je důležité uvědomit si, že domovská instituce uhradí jen náklady do stejné výše, jakou by za poskytnutou péči obdrželo zdravotní zařízení v domovské zemi.

Ujistěte se, že jste pečlivě zvážili následující:

  1. Je péče poskytována v zahraničí na vyšší úrovni, než domácí zdravotní péče?
  2. Jak komplikované pro Vás bude vysvětlit ošetřujícímu lékaři danou situaci v cizím jazyce?
  3. Jaká je cena za požadovanou péči v zahraničí?
  4. Máte potřebné doporučení?
  5. Jak budete řešit případné komplikace související s léčbou po zákroku?
  6. Jaká jsou Vaše práva v zahraničí?

Určitě nezapomeňte na doklad o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb v zahraničí a lékařskou zprávu, která bude obsahovat detailní informace o poskytnuté péči.

 

Tiskové zprávy

 

Bulharsko

Daňové a právní publikace (anglická verze)