Mezinarodní sociální zabezpečení (ISS)

Účast v systému sociálního zabezpečení má významný dopad na jednotlivce i jejich rodinné příslušníky.

Poskytuje jednotlivcům a jejich rodinným příslušníkům jistotu, že na základě příspěvků do systému sociálního zabezpečení v konkrétní zemi budou mít nárok na dávky nebo služby.

Obvykle se jedná o situace spojené s výkonem zaměstnání jednotlivce, dále s jednotlivými zaměstnanci, jejich rodinnými příslušníky a zaměstnavatelem. Společnost v první řadě zajímají náklady, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky příspěvky plynoucí ze systému sociálního zabezpečení. Přestože se sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu řídí celou řadou pravidel, je možné zvolit vhodné nastavení pro optimální řešení. V určitých případech to znamená setrvání v domácím systému sociálního zabezpečení i během zahraničního pobytu, jindy je výhodnější zapojit se do zahraničního systému pojištění.

Když se pro společnost podaří najít vhodné řešení, budou výsledkem spokojení zaměstnanci a optimalizace nákladů.

Proč se zabývat otázkami sociálního zabezpečení?

 • Mezinárodních zaměstnanců se týká větší množství rizik, což je důsledkem toho, že se vlády zaměřují na příjmy z výběru daní, a také přísnějším systémem postihů.
 • Pokud nebudou zaměstnavatel a zaměstnanec hradit své závazky, budou pokuty vyšší (někdy je možnost získat příspěvky od zaměstnance omezená).
 • Neuhrazení příspěvků může způsobit obtíže při získávání potřebných formulářů pro budoucí vyslání.
 • Pokud jednotlivec příspěvky neodvede ve správné zemi, mohou mu být dávky odmítnuty.
 • Nesprávné formuláře mohou vést při auditu k potížím s příslušnými úřady.

 


 

Trendy

 • Po celém světě se zvyšuje povědomí o sociálním zabezpečení (sociální zabezpečení jako možnost získat příjem)
 • Mnoho zemí po celém světě zavádí systém, kdy jednotlivec platí odvody na sociální zabezpečení v zemi, kde pracuje, dochází tak k začlenění cizinců pracujících na území těchto států do jejich systému sociálního zabezpečení (v poslední době: Indie, Čína).
 • Kromě toho jsou zahraniční pracovníci více na očích a příslušné úřady jistých zemí vůči nim uplatňují přísnější opatření tak, aby bylo zajištěno dodržování místních zákonných předpisů (např. dodržování zákonných předpisů v oblasti daní)
 • Rozrůstající se síť smluv v oblasti sociálního zabezpečení
 • Ještě stále existují hostitelské země, v nichž nejsou od zahraničních zaměstnanců odvody do systému sociálního zabezpečení vybírány (např. Singapur, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Deloitte Central Europe

Ve všech zemích se odborníci v kanceláří Deloitte zabývají otázkami sociálního zabezpečení zaměstnavatelů spojenými s mezinárodním vysláním zaměstnanců:

 • Jak určit správný systém sociálního zabezpečení?
 • Jak splnit řádně a včas registrační, oznamovací a odvodové povinnosti?
 • Jaké nástrahy a příležitosti jsou spojeny s účastí v zahraničním systému sociálního zabezpečení?
 • Jaký dopad má podoba vyslání na zaměstnavatele?

Přeshraniční činnost vyvolává také u samotného vyslaného zaměstnance různé otázky a pocit nejistoty. Nejčastějšími otázkami, na něž hledáme se zaměstnanci personálních oddělení odpověď a které jsou pro vyslané zaměstnance relevantní, jsou tyto:

 • Z kterého státu a v jaké výši mi jednou bude vyplácen důchod?
 • Ve které zemi mohu žádat o podporu v nezaměstnanosti?
 • Která země je příslušná pro výplatu dávek v nemoci?
 • Která země bude platit příspěvky na děti?
 • Neztratím nárok na sociální dávky?

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Tuzemské sociální zabezpečení (místní legislativa) – Každá místní kancelář DT je detailně obeznámená s národní legislativou týkající se národního systému sociálního zabezpečení a může Vám poradit a pomoct s dodržováním místních zákonných povinností
 • Mezinárodní sociální zabezpečení (přeshraniční problematika v EU) – Jednotlivé kanceláře DT spolu navzájem spolupracují. Odborníci na oblast sociálního zabezpečení v DT CE koordinují a vedou v této oblasti přeshraniční projekty.

Podpora, kterou poskytujeme společnostem

Globální dodržování zákonných předpisů

 • Posouzení globálních zaměstnanců klienta
 • Posouzení požadavků souvisejících s formuláři
 • Globální koordinace plateb (odchozích/příchozích)

Management rizik

 • Strukturovaný přístup k dodržování zákonných předpisů v oblasti formulářů
 • Sledování konce platnosti formulářů
 • Strukturovaný přístup k dodržování zákonných předpisů v oblasti sociálního zabezpečení příchozích zaměstnanců
 • Dobrovolné příspěvky do systému sociálního zabezpečení

Optimalizace nákladů
- Identifikace možností souvisejících s mezinárodními přesuny (nákladné vs. výhodné země, kde platit sociální zabezpečení)

 • Vývoj řešení v oblasti sociálního zabezpečení

Smlouvy o vyslání

 • Posouzení a/nebo pomoc při nastavování opatření v oblasti sociálního zabezpečení ve smlouvách o vyslání

Podpora, kterou poskytujeme jednotlivcům

Zajištění ve stáří

 • Vyplácení důchodu státem
 • Dobrovolné důchodové připojištění

Zajištění při ztrátě zaměstnání

 • Stát výplaty dávek
 • Podpora při hledání zaměstnání

Příspěvky na děti

 • Vyplácení mateřských dávek státem
 • Vyplácení rodičovských dávek

Zajištění zdravotní péče

 • Poskytování zdravotní péče hrazené státem
 • Úhrada za zdravotní péči

Náš přístup

Koordinace regionální spolupráce z Prahy

Síť DT CE poskytující služby v oblasti sociálního zabezpečení, hlavní koordinační kancelář je v České republice

Využití postupů DT CE

Zkušení odborníci na oblast sociálního zabezpečení v DT CE

Kvalitní služby

Strukturované a jednotné služby v oblasti sociálního zabezpečení

Řešení v oblasti sociálního zabezpečení šitá na míru zaměstnavateli i zaměstnanci

Optimalizace nákladů a poskytování dávek

Spolupráce s úřady zodpovědnými za sociální zabezpečení

Praktické zkušenosti s denní komunikací s úřady zodpovědnými za sociální zabezpečení

Školení

Pravidelné novinky v oblasti změn sociálního zabezpečení a legislativy (webináře, školení zaměstnanců, atd.)